PLZEŇ

Rodinný dům, kde zůstaly přiznaně cihly i stropy.